Algemene voorwaarden

Parkeermatch (de 'Firma' ofwel 'wij' of 'ons') is verheugd om je de meest gebruiksvriendelijke, handige en bovendien winstgevende manier aan te bieden om jouw onbenutte parkeerruimte te verhuren op een gemakkelijke manier.
We zijn een neutrale marktplaats: we helpen gebruikers om elkaar te vinden en transacties uit te voeren. Als je een onbenutte parkeerruimte ziet en het wenst te huren, neem dan contact op met de eigenaar van de parkeerplaats. De transactie vindt plaats tussen jullie beiden (wij rekenen een klein percentage aan om dit mogelijk te maken). We bieden door middel van dit technologisch platform deze mogelijkheid aan. We zijn verheugd jou het gebruik van onze site www.parkeermatch.nl (de 'Site'), en de producten, diensten, inhoud of toepassingen aan te bieden door ons (de 'Services'). Deze wettelijk bindende 'Gebruikersvoorwaarden' (tezamen met ons beleid aangaande privacy www.parkeermatch.nl/privacy-policy) dienen als leidraad voor het gebruik van de Site. Lees het alstublieft, zodat we allemaal over hetzelfde praten.

1.De Basis
a.Als je je registreert of de Site gebruikt, dan ga je akkoord met deze Gebruikersvoorwaarden en alle andere regels of beleidsaanpassingen die we af en toe kunnen posten.
b.Sommige van onze Diensten hebben speciale extra voorwaarden en beleidsregels, zoals de Annuleringsvoorwaarden. Al de voorwaarden en regels tussen de huurder van de parkeerruimte en de eigenaar zijn vervat in die specifieke Gebruiksovereenkomst.
c.Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site - op welke manier deze de Site dan ook gebruiken, hetzij via internet op welke apparaat dan ook.
d.Bij het niet naleven van deze Gebruikersvoorwaarden op de Site ben je onderworpen aan burgerlijke en strafrechtelijke boetes (ja, dit is serieus)

2.Criteria voor het in aanmerking komen.
Je vertegenwoordigt en garandeert (of ook wel: 'je belooft' in wettelijke termen) dat je oud genoeg bent om legaal te mogen rijden in dit land. (Duh! ..je zou niet naar een parkeerplaats op zoek zijn als je niet zou mogen rijden, niet?... Ok, misschien als passagier...) In het andere geval, mag je de Site niet gebruiken. Punt. We behouden ons het recht voor om onze Diensten te weigeren aan elkeen en ieder, en kunnen de criteria voor het in aanmerking komen op elk moment veranderen. Als je ergens mocht wonen waar onze Diensten illegaal zouden zijn, dan is het aan jou om de lokale jurisdictie te volgen (het internet is toegankelijk voor iedereen, en we kunnen natuurlijk niet van alles op de hoogte zijn). De Diensten worden aangeboden voor jouw persoonlijk gebruik en niet voor een derde partij.

3.Registratie.
Om het beste uit onze Diensten te halen, registreer je je middels jouw 'Account' (het is mogelijk dat je al een profiel heb als gebruiker van Facebook). Als je een profiel opzet via die site of anderzijds een account opent, dien je volledige en juiste informatie over jezelf door te geven en natuurlijk dit up-to-date te houden. Je mag niet het volgende doen (i) een gebruikersnaam te nemen met de intentie om je voor te doen als iemand anders (ii) de gebruikersnaam van iemand anders gebruiken zonder daarvoor toestemming te hebben (iii) een gebruikersnaam te nemen die offensief, vulgair of obsceen overkomt. Wees fair en verantwoordelijk en gebruik niemand anders zijn of haar account zonder toestemming, en publiceer, verdeel of post alleen onder jouw eigen account. We dienen onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden van oneigenlijk gebruik en inbreuk op de veiligheid of ongepermitteerd gebruik van jouw account.

4.Hoe Parkeermatch werkt.
Het is eigenlijk een heel simpel systeem om jouw korte en lange termijn parkeerproblemen op te lossen. Denk eraan dat je je als huurder MOET houden aan de regels die opgesteld zijn door de eigenaar. Bijvoorbeeld: als je huurtermijn twee uur duurt, dient je na twee uur jouw auto te verwijderen. In het andere geval kan de eigenaar jou bijkomend aanrekenen voor de huur of kan hij op jouw kosten jouw auto laten wegtakelen.

5.Parkeermatch Etiquette.
a.Eigenaar/ verhuurder:

I.Je mag eventuele huurders niet discrimineren op basis van ras, huidskleur, oorsprong, leeftijd of handicap (sorry, ook geen 'enkel Porsche bezitters' beleid)
II.Beschrijf jouw parkeerruimte nauwkeurig en geef de maten op, dit om mogelijke beschadiging van parkeerruimte en voertuig te vermijden (gezond verstand)
III.Verander de regels niet op het laatste nippertje.
IV.Lieg niet over iets dat te maken heeft met de Dienst.
V.Breng geen schade toe aan het voertuig van de huurder. Als dat zo is, dan alleen jij compleet verantwoordelijk voor deze schade.
VI.Als een huurder zijn of haar huurperiode niet respecteert, dan kan je zoveel huur vragen als origineel werd overeengekomen voor de extra tijd, of je kan het voertuig laten wegtakelen op kosten van de huurder.
VII.Je dient jouw persoonlijke informatie (zoals uiteengezet in het Privacy beleid) TEN ALLEN TIJDE up-to-date te houden.
VIII.We blijven onszelf tot in den treure herhalen: als je één van deze regels overtreedt, dan kunnen we je van de Site halen. Of, om het in parkeertaal te zeggen - je wordt weggetakeld!

b.Huurder:

I.Breng geen schade toe aan de parkeerplaats, de eigenaars' vastgoed of de omringende ruimten. Als dat gebeurt, dan ben alleen jij compleet verantwoordelijk hiervoor.
II.Houd je aan de huurtijd en de parkeerregels die opgesteld zijn door de eigenaar.
III.Als je de overeengekomen huurperiode overschrijdt, dan heeft de eigenaar het recht om jouw voertuig weg te laten takelen op jouw kosten (ja, dat leest je goed: op jouw kosten)
IV.Je moet je persoonlijke informatie en betalingsdetails ten allen tijde up-to-date houden.
V.Lieg niet over iets dat te maken heeft met de Dienst.
VI.We blijven onszelf tot in den treure herhalen: als je één van deze regels overtreedt, dan kunnen we je van de Site halen. Of, om het in parkeer taal te zeggen - je wordt weggetakeld!


6.Dingen over onze Dienst.
a.Wat dat is? We verstaan daaronder 'Inhoud', dingen zoals Parkeerplaats foto's en informatie, beschrijvingen van locaties, video's en audio clips, geschreven posts en commentaar, allerhande informatie, data, tekst, software, grafische publicaties en interactiviteit die gegenereerd, aangegeven of toegankelijk gemaakt wordt door de Dienst. Inhoud kan iets zijn dat door ons, derde partijen, jouzelf of andere gebruikers is gepost.
b.Gebruikers Inhoud. Dit is alle inhoud die wordt toegevoegd, gecreëerd, aangegeven, ge-upload of doorgegeven door gebruikers zoals jou en wordt 'Gebruikers Inhoud' genoemd. Sommige inhoud is privé en sommige is publiek, in beide gevallen is degene die de inhoud maakte er verantwoordelijk voor. Elke inhoud die door jou werd aangemaakt bij het gebruik van de Dienst is volledig jouw verantwoordelijkheid en risico, evenals alle schade en verlies aan jezelf of enige andere partij dat hieruit voortkomt. Soms zal er eigen gebruikers inhoud verwijderd dienen te worden, hetzij door jezelf, hetzij op verzoek van een andere partij op de Site. (Als je bijvoorbeeld verkeerd doorgeeft dat de parkeerplaats alleen groot genoeg is voor een Mini Cooper en SUV wagens zich dienen te onthouden, kan je proberen de zaak via ons op te helderen door ons op de hoogte te stellen). Als jouw gebruikers inhoud verwijderd is, verdwijnt het van de Site, maar het zou nog kunnen bestaan in back-up kopieën voor enige tijd (echter het zou na verwijdering niet meer gedeeld worden met andere gebruikers).
c.Notificaties en Restricties. Je zal op de hoogte blijven van alle Copyright notificaties, informatie en restricties, van ons of onze partners en gebruikers, vervat in elke inhoud die zichtbaar is via onze Dienst.
d.Toestemming die we je geven. Sorry voor de wettelijke prietpraat, maar sommige zaken dienen nu eenmaal zwart op wit weergegeven te worden, zodanig dat er geen verwarring ontstaat over wat wij en jij mogen doen. Onderhevig aan de reeds genoemde Reglementen en Voorwaarden, geven we elke gebruiker van onze Dienst wereldwijde, niet-exclusieve, niet-onderverhuurbare en niet-overzetbare toestemming voor gebruik (zoals om te downloaden, of lokaal of op een app weer te geven) van inhoud voor persoonlijk gebruik. Gebruik, reproductie, aanpassing, verdeling of opslag van inhoud, anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, is specifiek verboden zonder voorafgaandelijke geschreven toestemming van ons of van de Copyright houder als dusdanig blijkt uit de Copyright notificatie. Je zal niet verkopen of verhuren, om- of verdraaien of compileren of op enige andere manier de Dienst uitbuiten.
e.Jouw toestemming aan ons en anderen. Door het aanleveren via de Dienst van Gebruikers Inhoud geef je ons een wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije en volledig betaalde, onderverhuurbare en overzetbare licentie voor gebruik, aanpassing, opmaking, reproductie, verdeling, afleiding en tentoonstelling, uitvoering en andersoortige volledige gebruikmaking van Gebruikers Inhoud in verband met de Site, de Dienst en ons (evenals onze opvolgers en toegewezenen) bedrijf, inclusief en zonder limiet voor wat betreft de promotie en herverdeling een gedeelte of alles van de Site of de Dienst (en verdere afleidingen daarvan) in welk media formaat dan ook en door elk soort van media kanaal (inclusief, zonder limiet, APIs, derde partij websites en feeds). Je geeft ook elke gebruiker van de Site en/of zijn of haar diensten non-exclusieve toestemming voor toegang tot jouw gebruikersinhoud via de Site voor gebruik, aanpassing, opmaking, reproductie, verdeling, afleiding en tentoonstelling van zulke Gebruikers Inhoud. Voor alle duidelijkheid, deze toestemming aan ons en andere gebruikers hebben geen invloed op jouw eigendom en toestemmingsrechten van jouw eigen Gebruikers Inhoud, inclusief het recht van uitgave voor bijkomende licenties, behalve als zulks anders in geschreven tekst werd overeengekomen. Je vertegenwoordigt en garandeert dat je alle rechten bezit om een dergelijke toestemming aan ons te geven, zonder inbreuk op het recht van enige derde partij, inclusief en zonder limiet van enig privacy recht, publicatierecht, copyright, contractuele rechten of andere mogelijke intellectuele eigendom en rechten van bezit.
f.Geen garanties. We zijn niet verantwoordelijk voor wat een andere gebruiker op de Site post. We kunnen niet beloven dat Inhoud wordt gemaakt via de Site en we controleren de Site/Dienst niet. We behouden ons evenwel het recht voor om (i) inhoud aan te passen of te verwijderen zonder waarschuwing en op elk tijdstip en om welke reden dan ook (inclusief, maar zonder limiet, wanneer we claims of aantijgingen ontvangen van een derde partij of autoriteiten die verband houden met deze inhoud, ofwel indien we bezorgt zijn dat je mogelijk de Regels en Voorwaarden hebt overtreden, ofwel om geen reden dan ook, (ii) om inhoud te verwijderen van of te blokkeren op de Site. Het komt er eigenlijk op neer dat als we denken dat we door jou in de problemen raken, of dat je op andere wijze ongepast gedrag vertoont, dat we jouw Gebruikers Inhoud zullen verwijderen. Denk eraan dat we gewoon een technologisch platform zijn in de connectie tussen een huurder en een eigenaar/verhuurder. We hebben geen controle over het waarheidsgehalte of de accuraatheid van onze gebruikers.

7.Regels van Gebruik.
a.Het komt allemaal op jou neer. Jij bent verantwoordelijk voor de activiteit in verband met de Dienst. Wij zijn niet aanwezig bij het effectieve contact tussen de gebruikers. Als voorwaarde van gebruik, beloof je de Dienst niet te gebruiken voor iets dat verboden is door deze Regels en Voorwaarden.
b.Wees alsjeblieft beleefd. Je zal zelf niet (en geeft ook geen toestemming aan anderen) (a) actie ondernemen en (b) up- of downloaden, posten, aanbrengen, ingeven, verdelen of de verdeling vergemakkelijken van enige inhoud op of via de Dienst,
i.Die een inbreuk vormt van enig patent, gebruiksmerk, firmageheim, copyright, recht van publicatie of ander recht, of enig andere persoon of entiteit, of een inbreuk is op enig recht of contract;
ii.waarvan je weet dat het valselijk, inaccuraat, (komaan, wees eerlijk), misleidend, een foute weergave of onwaar is
iii.welke onwettelijk, bedreigend of beschamend, frauduleus of iemands privésfeer bedreigt, obsceen, vulgair of pornografisch is, naaktheid of seksuele activiteit inhoudt, beschrijft of weergeeft of soortgelijke door ons te bepalen inbreuken.
iv.die ongevraagde en ongewilde advertenties, junk of bulk mail (spamming) bevat.
v.die software virussen of andere computer codes, files of programma's bevatten die ontworpen zijn om of als doel hebben om schade toe te brengen, of andersoortige interferentie met het functioneren van software, hardware, of telecommunicatie apparatuur, of om zonder toestemming toegang te nemen tot enig systeem, data, paswoord of andere informatie van ons of andere derde partij;
vi.het zich voordoen van enige andere persoon of entiteit, inclusief enige van onze medewerkers of vertegenwoordigers;
vii.Stalken of lastig vallen op enig andere manier van gebruikers of het verzamelen en bijhouden van informatie van enige andere gebruikers anders dan voor het gebruik van de Site nodig is;
viii.het aanbieden van parkeerplaats waar men geen recht op heeft;
ix.het bekendmaken van iemand anders' identificatie documenten of andere gevoelige privé informatie;
x.het adviseren of helpen van een derde partij bij enige van het voorgaande

c.Doe deze dingen niet. Je zal (i) geen zodanige actie ondernemen dat het gevolg een onredelijk (door ons te bepalen) en niet in verhouding staande zware belasting vormt voor ons (of onze derde partij providers) infrastructuur; (ii) je niet bemoeien of proberen te bemoeien met de goede werking van de Dienst of enige andere activiteit ondernomen door de Dienst; (iii) geen van de preventieve maatregelen die we nemen ter beperking van toegang tot de Dienst (of andere accounts, computer systemen of netwerken in verband met de Dienst) omzeilen of ontduiken of proberen te omzeilen; (iv) niet enige vorm van automatische responder of 'spam' op de Site runnen; (v) geen gebruik maken van handmatige of geautomatiseerde software, apparatuur of andere processen om de Site te 'crawlen' of 'spider' techniek toe te passen op webpagina's; (vi) geen Inhoud ‘harvesten' of 'scrapen'; (vii) geen enkele actie ondernemen in strijd met onze richtlijnen en beleid; of (viii) geen derde partij het aanmoedigen of assisteren in enige van het voorgaande.
d.Doe deze dingen absoluut niet. Je zal niet (direct of indirect) een broncode of onderliggende ideeën of algoritmes van de Site proberen te ontcijferen, afbreken, ombouwen of op enige manier afleiden (inclusief en zonder limiet van enige toepassingen) behalve bij gelimiteerde toepassing van wet, die specifiek zulk een restrictie mocht verbieden; (ii) aanpassen, vertalen of afgeleide werken creëren van enig deel van de Diensten; (iii) kopieer, verhuur of lease of verdeel of zet anderzijds over enige of alle van deze verkregen rechten. Je zal je houden en neerleggen bij alle plaatselijke, landelijke en internationale wetten en reglementen. Hier wordt nog aan toegevoegd: maak geen gebruik van onze Dienst terwijl je aan het rijden bent! Dit is gezond verstand: surf niet op het web of naar onze Dienst terwijl je aan het rijden bent.
e.Hier is wat we gaan doen. We behouden ons het recht voor om jouw informatie te zien, te lezen, te bewaren en bekend te maken om elke reden die wij nodig achten om (i) tegemoet te komen aan of ons in regel te stellen met elk wettelijk verzoek, wettelijk proces of elke wetgeving; (ii) opleggen en toepassen van de Regels en Voorwaarden; dit houdt ook onderzoek in naar mogelijke inbreuken hierop; (iii) te speuren naar en voorkomen op alle manieren van fraude, veiligheidsinbreuken of technische kwesties; (iv) te reageren op gebruikersverzoeken, of (v) het beschermen van de veiligheid van onszelf, onze gebruikers en burgers in het algemeen.

8.Derde Partij Diensten.
Onze Dienst verwerft informatie van een derde partij dienst: Facebook en andere derde partij diensten en internet bronnen ('Derde Partij Diensten'). De Dienst kan je toestemming verlenen om te linken naar of op andere manieren interactief te zijn met Derde Partij Diensten. Zodra het onze servers verlaten heeft hebben wij geen controle meer over waar het naartoe gaat. We hebben geen controle over deze Derde Partij Diensten, en je gaat akkoord met kennisname van het feit dat we geen verantwoordelijkheid dragen voor enige inhoud, of de juistheid ervan, of enig ander aspect van die inhoud. Je gaat verder akkoord en stemt toe in het feit dat we niet verantwoordelijk zijn, hetzij direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt, direct of indirect, in verband met het gebruik of kennisname van zulk soort inhoud, of goederen en diensten die aangeboden worden door zulk een 'Derde Partij Diensten'.

9.Gebruikersgeschillen.
We zijn niet verantwoordelijk voor jouw interactie met andere gebruikers. In geval van onenigheid is het geschil tussen jou en de andere gebruiker, niet met ons. We behouden ons het recht voor en hebben de plicht om deze geschillen tussen gebruikers te controleren.

10.Terugbetalingsbeleid.
Je kan een volledige terugbetaling krijgen om welke reden dan ook, door minimaal 24 uur voor de reservering ingaat contact met ons opnemen via info@parkeermatch.nl. Elke terugbetaling na deze periode zal door Parkeermatch geval per geval bekeken worden.

11.Rapporteren van wangedrag.
We nemen onze dienst aan klanten en gebruikersgedrag zeer serieus. In het geval we dingen vaststellen zoals wangedrag, agressie, bedreigingen of potentieel crimineel gedrag, dien je dit onmiddellijk te melden aan de andere partij en aan de politie. Geef ons vervolgens de details van de lokale politiedienst, het procesverbaalnummer, datum en tijd van het incident, de partijen die betrokken waren bij het incident en alle andere relevante informatie via info@parkeermatch.nl. Jouw melding aan ons betekent niet dat wij gehouden zijn om enige legale actie te ondernemen of jou op legale wijze te ondersteunen of te vertegenwoordigen bij lokale autoriteiten.

12.Beëindiging.
Het spijt ons, maar we kunnen in bepaalde gevallen jouw toegang tot en gebruik van onze Dienst of een deel ervan beëindigen, op elk tijdstip en om welke reden dan ook, zelfs zonder reden, en dit zou kunnen leiden tot het verloren gaan van alle info en data inhoud van jouw account. Indien je zelf jouw account wenst te beëindigen, kan je dit doen door zelf in te grijpen in uw account settings via de ‘deactiveer’ knop in jouw profiel.

13.Garantie disclaimer.
a.We zijn niet verantwoordelijk voor jouw interactie met andere gebruikers. Ingeval van onenigheid is het geschil tussen jou en de andere gebruiker, niet met ons. Jij erkent dit en weet dat wij geen actie kunnen ondernemen in het geval van:
I.Welke gebruikers toegang hebben tot onze Dienst;
II.De identiteit, achtergrond, crimineel verleden of reputatie van andere gebruikers;
III.Welke inhoud je inziet en gebruikt tijdens het gebruik van de Dienst;
IV.Welk effect en gevolg deze inhoud ook mag hebben op jouzelf;
V.Hoe je het gebruik van onze Dienst interpreteert en gebruikt;
VI.Schade of verlies voortkomende uit het gebruik van onze Dienst;
VII.Welke acties je ook onderneemt als gevolg van blootstelling aan het gebruik van onze Dienst;
VIII.Elke belastingplicht die voortkomt uit het gebruik van onze Dienst.

b.Zeg niet dat Parkeermatch het gedaan heeft! Je ontheft ons van elke verantwoordelijkheid voor de inhoud die je via onze Dienst hebt verworven of juist niet verworven. Wij vertegenwoordigen niet de inhoud waartoe je toegang krijgt of die je bewaart voor enige inbreuken op accuraatheid, copyright nakoming, wettelijkheid of fatsoen, van de producten of parkeerruimtes tot wie of via wie men door de website toegang verkregen wordt. En voor het geval dit nog niet duidelijk genoeg is: we garanderen de parkeerplaatsen niet, noch de gebruikers, noch de gebruikers ervaringen voor iets dat zou kunnen gebeuren met jou of jouw auto/motor/fiets of welk vervoermiddel dan ook.
c.Het is niet écht ons probleem eigenlijk. (gewoon voor als je het bovenstaande nog niet gesnapt hebt.....) Je ontheft ons van alle aansprakelijkheid in verband met jouw connecties en relaties met andere gebruikers. Je begrijpt dat we op geen enkele manier onze gebruikers doorlichten, en dat we geen achtergrondinformatie van hen verzamelen om de echtheid hiervan te controleren; we geven geen garantie over het gebruik van andere gebruikers of het waarheidsgehalte van wat die gebruikers doorgeven. We zullen in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook of het nu direct of indirect, in het algemeen of specifiek, compenserend of als gevolg van, en/of incidenteel, voortkomend uit of als gevolg van het gebruik van jou of elk ander van de Dienst, inclusief en zonder limiet lichamelijk letsel, emotionele traumaschade, en andere schade die op een manier het gevolg zouden kunnen zijn van ontmoetingen of afspraken met gebruikers of personen die je anderzijds ontmoet door middel van de Dienst. Op zich neem je vanzelfsprekend een voorzichtige houding aan in jouw omgang met enig persoon met wie je in contact zou kunnen komen via de Dienst, en specifiek wanneer je die personen in werkelijkheid gaat ontmoeten. (Je zal bijvoorbeeld onder geen enkele omstandigheid jouw eigen financiële informatie zoals bank rekening nummer doorgeven).
d.Belangrijke informatie. Gelieve te lezen, daarom staat het allemaal in hoofdletters hier (we zijn niet bezig tegen je te schreeuwen...:-)
JE BEGRIJPT EN GAAT AKKOORD DAT JE ONZE DIENSTEN GEBRUIKT OP EIGEN RISICO, DAT JE JE GEZOND VERSTAND GEBRUIKT EN VEILIGHEID VOOROP STELT. DAT WE GEEN ACHTERGROND INFORMATIE CONTROLES UITVOEREN OP GEBRUIKERS OF ENIGE REPRESENTATIE BETEKENEN IN VERBAND MET DE LOCATIE, VEILIGHEID OF KWALITEIT VAN GEBRUIKERS EN DIENST. DE DIENSTEN EN INHOUD WORDEN AANGEBODEN 'ZOALS ZE ZIJN', 'OP BESCHIKBAARHEID', EN ZONDER AANSPRAKELIJKHEID VAN WELK SOORT DAN OOK, SPECIFIEK OF VERMOEDELIJK, INCLUSIEF MAAR NIET GELIMITEERD TOT DE VERMOEDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID OP NAAM, NIET-INBREUKEN, VERKOOPBAARHEID EN BRUIKBAARHEID VOOR EEN BEPAALDE ZAAK, EVENALS ALLE AANSPRAKELIJKHEDEN VOORTKOMENDE UIT ELKE HANDELING OF GEBRUIK, DIT ALLES WORDT BIJ VOORBAAT AFGEWEZEN. WIJ, ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS, LEVERANCIERS, VERTEGENWOORDIGERS, PARTNERS EN CONTENT PROVIDERS GARANDEREN NIET DAT: (i) DE DIENSTEN VEILG EN TOEGANKELIJK ZIJN OP ENIG UUR EN LOKATIE; (ii) ENIGE FOUTEN OF AFWIJKINGEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; (iii) INHOUD OF SOFTWARE WAARTOE JE TOEGANG KRIJGT VIA ONZE DIENSTEN VRIJ ZAL ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, OF (iv) DAT HET RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN NAAR JOUW VERWACHTING ZAL ZIJN. HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN IS VOLLEDIG JOUW VERANTWOORDELIJKHEID.

14.Wat gebeurt er als wij door jou in de problemen komen.
We hopen dat je ons nooit in de problemen brengt, maar als dat toch gebeurt is dit wat we vereisen: je zal ons verdedigen en schadeloos stellen, en vrij van schuld stellen. Dit geldt voor ons, onze filialen en voor elk daar van onze werknemers, directeuren, leveranciers, vertegenwoordigers, partners en dit voor alle aansprakelijkheid, claims en kostenverhaal., inclusief redelijke wettelijke vertegenwoordigingskosten die voortkomen uit of relateren aan jouw gebruik of misbruik, jouw toegang tot de dienst en jouw inhoud daarop, of anderzijds uw gebruik van de Dienst, inbreuken op de Regels en Voorwaarden van de Dienst, of het gebruik door jou of iemand anders in jouw naam, of een derde partij die jouw account gebruikt, van enige intellectuele eigendom of ander soort recht van enig andere persoon of entiteit. Wij behouden ons het recht voor de exclusieve verdediging en controle over enige zaak die op enige manier onderworpen mocht zijn aan schadeloosstelling door jou, in welk geval je zal helpen en met ons samenwerken om de beste beschikbare verdedigingen aan te nemen. Deze vrijwarende voorwaarden gelden ook voor eventuele fiscale aansprakelijkheid waar jij verantwoordelijk voor bent.

15.Onze aansprakelijkheid.
IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ, NOCH ONZE BESTUURDERS, MEDEWERKERS, PARTNERS, AGENTEN, LEVERANCIERS OF CONTENT PROVIDERS AANSPRAKELIJK ZIJN ONDER CONTRACT, ONRECHT, RISICOAANSPRAKELIJKHEID, NALATIGHEID OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE OF BILLIJKE THEORIE MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN (i) VOOR GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GEGEVENS, KOSTEN VOOR DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, OF SPECIALE, INDIRECTE, SCHADEVERGOEDING, COMPENSERENDE OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN (ONGEACHT DE OORZAAK); (ii) VOOR ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN EN DERGELIJKE (VAN WELKE OORSPRONG OOK), OF (III) VOOR DIRECTE SCHADE BOVEN (IN TOTAAL) VAN HET KLEINSTE VAN (1) HET BETAALDE BEDRAG VOOR DE PARKEERPLAATS OF (2) VIJFENZEVENTIG EURO (€ 75,00)

16.Dingen veranderen.
Zo ook in deze Overeenkomst. Deze gaat evolueren met de tijd dus het zou nodig kunnen zijn om de voorwaarden te wijzigen. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken, de gebruiksvoorwaarden van de Dienst ten allen tijde te kunnen wijzigen of te vervangen, of op te schorten, of te beëindigen door een bericht op de Site te plaatsen (dit is het meest waarschijnlijke geval) of door het sturen van een email of andere geschikte elektronische communicatie. We kunnen ook bepaalde delen of het geheel van de toegang tot de Site zonder kennisgeving of enige aansprakelijkheid hiervoor beperken. Het is ook jouw verantwoordelijk om deze gebruiksvoorwaarden periodiek te controleren op wijzigingen en op te volgen. Jouw blijvend gebruik van de Dienst houdt in dat je akkoord bent met de dan geldende gebruiksvoorwaarden.

17. Praktische details
a.Toepasselijk recht en jurisdictie. We willen niet naar de andere kant van de wereld gesleept worden voor dit leuke, mooie experiment en dus hebben we zekerheid nodig. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, met inbegrip van al zijn tegenstrijdigheden tussen wetsregels. Je gaat ermee akkoord dat alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het onderwerp van deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Nederland.
b.Volledige overeenkomst en deelbaarheid. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en ons met betrekking tot de Diensten, inclusief het gebruik van de Site, en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen (zowel mondelinge, schriftelijke of elektronische) tussen jou en ons met betrekking tot de Diensten. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onuitvoerbaar blijkt te zijn of ongeldig is, zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd tot het noodzakelijke minimum, zodat deze Gebruiksvoorwaarden in ieder geval volledig van kracht en afdwingbaar zullen blijven. Met andere woorden, als de wet zegt dat deze Gebruiksvoorwaarden niet kunnen worden afgedwongen op welke manier dan ook, zullen ze worden geïnterpreteerd voor zover mogelijk binnen de grenzen van de wet.
c.Force Majeur. (Frans voor slechte dingen die we niet kunnen voorspellen). Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren van onze verplichtingen wanneer een storing leidt tot falen door welke oorzaak dan ook buiten onze redelijke controle om. Hieronder vallen, en zonder beperking, mechanische, elektronische of communicatie storing of vermindering.
d.Toewijsbaarheid. Deze Algemene Voorwaarden zijn persoonlijk voor jou, en zijn niet toewijsbaar, overdraagbaar of door te geven door jou, behalve met onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We kunnen jou rechten toewijzen, overdragen of delegeren zonder toestemming.
e.Agentschap. Geen agentschap, partnerschap, samenwerking of arbeidsverhouding is ontstaan als resultaat van deze Algemene Voorwaarden en geen van de partijen heeft de bevoegdheid van welke aard dan ook om de andere kant in enig opzicht te binden.
f.Mededelingen (Hoe met ons in contact te komen). Tenzij anders vermeld in deze Algemene voorwaarden, zullen alle kennisgevingen op grond van deze Algemene Voorwaarden schriftelijk worden verricht en geacht worden te zijn ontvangen, indien persoonlijk afgeleverd of verzonden per aangetekende post, met bewijs van ontvangst, wanneer de ontvangst is bevestigd, of indien verzonden per fax of e-mail, of de dag nadat deze zijn verzonden, indien verzonden voor levering de volgende dag door erkende 'volgende dag levering' service. Elektronische kennisgevingen dienen te worden gezonden aan info@parkeermatch.nl.
g.Geen vrijstelling. Eventuele vrijstellingen die we geven wil niet zeggen dat we die zullen geven in de toekomst. Alle vrijstellingen dienen schriftelijk te worden ingediend aan één van onze gevolmachtigden. Indien een der partijen nalaat rechten uit te oefenen, wordt dit niet beschouwd als een verklaring van afstand neming van verdere rechten.
h.Kopteksten. Zijn niet juridisch, ze zijn gewoon voor het gemak. Hetzelfde geldt voor onze nerdy vertalingen van onze juridische teksten.
i.Naleving van de wet. Wij nemen juridische vragen serieus en we zullen samenwerken met lokale, provinciale, nationale en internationale overheden om de wet te volgen. Naar eigen goeddunken zullen we alle informatie geven die nodig is om te voldoen aan de wet, om te reageren op claims, en om deel te nemen aan juridische procedures (waaronder dagvaardingen) om alle illegale, onethische of aanstootgevende activiteiten te stoppen of te voorkomen, de openbare veiligheid te beschermen, of het eigendom en de rechten van ons bedrijf te beschermen.

Ingangsdatum Algemene Voorwaarden: 08/10/2013

je kunt natuurlijk ook geld verdienen met het verhuren van je parkeerplaats